Актуално

Поредно отлагане на срока за въвеждане на СУПТО

"Софтуерите за управление на продажбите (СУПТО) се въвеждат до 31.12.2020 г." публикувано на електронната страница на НАП

Виж повече >

Годишен доклад “Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания”

Ежегодно се публикува Годишен доклад «Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания» на български и на английски език – единствено по рода си издание за състоянието и развитието на българската икономика.

Виж повече >

Обединени сайтове на важни публични регистри

Единен портал на Имотен регистър и Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Виж повече >

НАП със съобщение за възстановяване на надвнесен корпоративен данък

Разяснения относно възстановяване и прихващане на надвнесен корпоративен данък 05 Май 2020

Виж повече >

Нови данъчни срокове в условия на извънредно положение в страната

Очаква се в предстоящия брой на Държавен вестник да се публикуват новите срокове за предаване на годишни данъчни декларации в НАП, приети от Народното събрание като част от много допълнения в Закон за действия по време на  извънредно положение

Виж повече >

Настъпи 2020 година!

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

Виж повече >

Важно съобщение от НАП

Публикувани са нови документи и образци на служебни бележки по Закона за данъците върху доходите на физически лица 25 Ноември 2019

Виж повече >

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.

В ДВ, бр. 75 от 24.09. 2019 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Виж повече >

Изтекли ли са Вашите данни от НАП в Интернет?

НАП пусна приложение за проверка за нарушена сигурност на лични данни
25 Юли 2019
 

Виж повече >

Отново за Наредба № Н 18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти

НАП: Отпадат книгите за дневни финансови отчети на фискалните устройства

Виж повече >

Съобщение на сайта на ДАНС

Отменя се задължението на лицата по чл. 4 от ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС в срок до 12 май.

Виж повече >

Декларираме доходите за 2018 г. до 30 април

Само един работен ден остава за подаване на декларациите за физическите лица и плащането на данъка върху доходите, припомнят от НАП. Крайният срок изтича на 30 април, като от приходната агенция очакват повече от 50 000 формуляра.

Виж повече >

Полезно ...... от НАП

В каква поредност се погасяват плащанията към НАП

Виж повече >

За касовите апарати от изпълнителния директор на НАП

Галя Димитрова: До 2 седмици регистрираните по ДДС трябва да започнат смяната на касовите си апарати и софтуера за продажби
16 Януари 2019
 

Виж повече >

Съобщение на НАП от 4 януари т.г.

НАП проверява 13 000 фирми с нелогично високи материални запаси

Виж повече >

Рубрика "ЦИТАТИ"

Хърбърт Суоп

Виж повече >

ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г.

ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Виж повече >

Предупреждение към търговците

Редица нарушения са констатирани в търговски и складови обекти, стопанисвани от търговско дружество след проверка на НАП и ГДНП 01 Ноември 2018

Виж повече >

Съобщение на НАП от 15 октомври т.г.

Осем нови електронни услуги предоставя НАП на своите клиенти

Виж повече >

Съобщение на НАП относно земеделските производители

НАП изпраща е-писма до земеделските стопани
11 Септември 2018
 

Виж повече >

Рубрика "ЦИТАТИ"

Албер Камю - френски писател, драматург, журналист и философ

Виж повече >

Рубрика "ЦИТАТИ"

За най-отпускарското време на годината...

Виж повече >

Съобщение на НАП за декларация за доходи на физически и юридически лица

До края на юли се подава декларацията за дължимиданъци за второто тримесечие на 2018 г.

Виж повече >

Полезен наръчник по ЗКПО на сайта на НАП

Публикуван е Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2018 г.

Виж повече >

ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017г.

Годишните финансови отчети ще се подават и в НАП до края на юни - съобщение на сайта на НАП

Виж повече >

Очаквана промяна в работата на НАП

Всички заявления и уведомления за е-услугите на НАП вече се подават във всички офиси на Агенцията

Виж повече >

Приключи декларирането на финансовата 2017!

Крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации в НАП на юридическите лица беше днес 02.04.2018г., тъй като 31.03 беше в почивен ден.
 

Виж повече >

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

В помощ за годишното счетоводно приключване на финансовата 2017г.

Виж повече >

Доходи от чужбина

Съобщение на уеб страницата на НАП

Виж повече >

Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица

Предлагаме услугата изготвяне на ГДД за 2017г. съгласно ЗДДФЛ. Срещу представени документи можем да попълним декларацията Ви и да изчислим дължимия от Вас данък върху доходите със срок за плащане 30.04.2018г.

Виж повече >

Нов срок за подаване на ГДД на физически лица с отстъпка

НАП напомня на клиентите за отстъпката при подаване на декларацията за доходите по електронен път
 

Виж повече >

Важно за регистрираните ДЗЛ по ЗДДС!

Съобщение на НАП. От началото на 2018 година ежемесечните справки-декларации по ДДС, които фирмите подават в НАП, се изпращат само по интернет.

Виж повече >

Съобщение на НАП

Oт 01 до 07 януари 2018 г. в НАП ще се извършва годишно приключване на информационните системи, поради което ще има промяна в достъпите на част от електронните услуги и офиси на Приходната агенция

Виж повече >

Промени във финансовите и данъчните закони ДВ 97/05.12.2017г.

Обичайните за всяка година изменения в данъчните закони са вече факт. Публикувани за в Закон за изменение и допълнение на Закон за данък върху добавена стойност.

Виж повече >

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 96-00-418 ОТ 28.09.2011 Г. НА НАП ОТНОСНО: ВОД ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС

Американски клиент желае стоката да бъде изпратена директно в Германия, като фактурата се издаде на американската фирма

Виж повече >

ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ

НАКРАТКО - КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Виж повече >

За последните изменения в ДОПК

МОТИВИ към проекта за изменение на ДОПК през 2017г.

Виж повече >

Новина на НАП от 21 септември т.г. за данъчна услуга

Удостоверенията за местно лице се издават в офисите на НАП

 

Виж повече >

Касови наличности в счетоводните баланси за 2016г.

НАП изпрати писма до фирми със значителни касови наличности 

Виж повече >

Наръчник по ДДС

Публикуван е актуален наръчник за 2017г. на сайта на НАП

Виж повече >

Внимание: ЕСЕННИ ПРОВЕРКИ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ

НАП проверява данъчно задължени лица с големи касови наличности в счетоводните баланси

Виж повече >

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ

ПРЕДСТОЯЩО: ОСВЕН ПРОМЕНИ В ДОПК СА ПРЕДЛОЖЕНИ И ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ

Виж повече >

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

На сайта на Министерство на финансите е публикуван законопроект с промени в ДОПК и други данъчни закони.

Виж повече >
(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8