ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017г.

От понеделник, 4 юни, до 30 юни 2018 г. годишните финансови отчети (ГФО) ще могат да бъдат подавани освен в Агенция по вписванията, но и в 13 офиса на Националната агенция за приходите в София. Гражданите, които ще се възползват от тази възможност, трябва да представят в НАП пълния пакет от документи, необходими за обявяване на годишните финансови отчети в Търговския регистър, включително и документ за платена такса от 40 лв. Заявления за подаване на годишни финансови отчети от фондации, сдружения, читалище и акционерни дружества, няма да се приемат от служителите в изнесените офиси. В офисите на НАП в столицата ще бъдат обособени работни места за служителите на Агенция по вписванията, които ще обслужват клиенти, подаващи ГФО, допълват от двете ведомства. Новата услуга стана възможна след като ръководителите на двете ведомства Зорница Даскалова и Галя Димитрова подписаха споразумение, за да облекчат обслужването на клиенти в периода преди изтичане на крайния срок за подаване на финансови отчети.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8