Информация

Повече от 20 години в счетоводния бизнес и до днес предоставяме актуални финансови услуги на предприятия от различни сектори на икономиката и мащаб на дейност: 
Най-често наши клиенти са предприятия, притежаващи магазини, складове, заведения или други търговски обекти, предприятия за услуги – персонални и обществени, строителни и производствени, организации с нестопанска цел и земеделски производители.

Изпълнителен управител на кантората е Емилия Лучева, ДЕС.
  • Безплатна регистрация на фирма в Търговски регистър при сключен договор за счетоводно обслужване минимум за 2 години.
  • Безплатна регистрация и дерегистрация съгласно ЗДДС.
  • Безплатно годишно счетоводно приключване.
  • Безплатно администриране на задълженията към Инспекция по труда, Комисия за защита на личните данни, Национален статистически институт, БНБ и други.
  • Безплатни счетоводни и финансови консултации от професионален счетоводител.
(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8