Информация

Повече от 20 години в счетоводния бизнес и до днес предоставяме актуални финансови услуги на предприятия от различни сектори на икономиката и мащаб на дейност: 
Най-често наши клиенти са предприятия, притежаващи магазини, складове, заведения или други търговски обекти, предприятия за услуги – персонални и обществени, строителни и производствени, организации с нестопанска цел и земеделски производители.

Изпълнителен управител на кантората е Емилия Лучева, ДЕС.
ПРИМЕРНИ АБОНАМЕНТНИ ЦЕНИ ЗА КОМПЛЕКСНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
 • Основна дейност, свързана с УСЛУГИ : до 2 човека персонал; нерегистрирано лице съгласно ЗДДС; липса на външно търговска дейност;  до около 3000 лв. месечен търговски оборот
  минимална месечна цена без ДДС 120 лв.
 • Основна дейност, свързана с УСЛУГИ : до 5 човека персонал; регистрация съгласно ЗДДС; липса на външно търговска дейност;  до около 10000 лв. месечен търговски оборот
  минимална месечна цена без ДДС 250 лв.
 • Основна дейност, свързана с УСЛУГИ : до 5 човека персонал; регистрация съгласно ЗДДС; външно търговска дейност;  до около 50000 лв. месечен търговски оборот
  минимална месечна цена без ДДС 420 лв.
 • Основна дейност, свързана с ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ : до 2 човека персонал; нерегистрирано лице съгласно ЗДДС; липса външно търговска дейност; до около 3000 лв. месечен търговски оборот
  минимална месечна цена без ДДС 200 лв.
 • Основна дейност, свързана с ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ : до 5 човека персонал; регистрация  съгласно ЗДДС; липса външно търговска дейност; до около 10000 лв. месечен търговски оборот
  минимална месечна цена без ДДС 300 лв.
 • Основна дейност, свързана с ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ : до 5 човека персонал; регистрация  съгласно ЗДДС; външно търговска дейност; до около 50000 лв. месечен търговски оборот
  минимална месечна цена без ДДС 500 лв.
 • Безплатна регистрация на фирма в Търговски регистър при сключен договор за счетоводно обслужване минимум за 2 години.
 • Безплатна регистрация и дерегистрация съгласно ЗДДС.
 • Безплатно годишно счетоводно приключване.
 • Безплатно администриране на задълженията към Инспекция по труда, Комисия за защита на личните данни, Национален статистически институт, БНБ и други.
 • Безплатни счетоводни и финансови консултации от професионален счетоводител.
(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8