Счетоводна & Одитна Кантора Лучева

Екипът ни притежава теоретична подготовка и професионален опит да изпълнява счетоводни, данъчни и осигурителни услуги, финансови консултации, данъчна защита, финансов одит и административни услуги. Изискванията на бизнеса на клиентите ни са  приоритет за нас, като освен рутинните задачи предлагаме нови идеи и съвети. Предлагаме както комплексни, така и специфични счетоводни или одитни услуги на конкуретни цени. 

Счетоводни услуги

 • Абонаментно месечно и годишно счетоводно обслужване
 • Обслужване на персонала и работните заплати
 • Абонаментно данъчно и осигурително обслужване
 • Еднократни счетоводни, данъчни и осигурителни услуги
Виж повече >

Одит услуги

 • Независим финансов одит
 • Одит на Европейски проекти
 • Финансов одит по договорени процедури
Виж повече >

Административни услуги

 • Регистрация на ООД в Търговски регистър
 • Регистрация и дерегистрация съгласно ЗДДС
 • Представителство в НАП, НОИ и други държавни институции
Виж повече >

Информация

 • Професионален опит и клиенти
 • Допълнителни финансови и административни услуги
 • Цени
 • Промоционални цени
Виж повече >
(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8