Одит услуги

Предлагаме одит и заверка на годишни финансови отчети съгласно Закон за независимия финансов одит, одиторски заверки на финансови отчети по изпълнение на програми на Европейски съюз, одиторски заверки на междинни отчети и отчети по договорени процедури.

Изпълняваме одити на годишни финансови отчети на дружества със строителна, производствена, търговска, софтуерна дейност и нестопанска дейност. Предлагаме и тематични проверки, заявени от ръководството или собствениците на дружествата за определени сектори от дейността им.
 
(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8