Счетоводни услуги

Предлагаме различни продукти на счетоводната дейност, изпълнявани съобразно изискванията на националните и международните счетоводни стандарти:
 
(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8