Данъчни промени за 2024 година

ДВ. бр.106 от 22.12.2023г. - публекувани са: Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица; Закон за изменение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси; Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност; Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане; Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024г.  и Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024г.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8