Нови данъчни срокове в условия на извънредно положение в страната

Срокът за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и годишен отчет за дейността /статистически/ за 2019г. и внасяне на корпоративните данъци за 2019г. става 30.06.2020г.

Срокът за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и внасяне на данъците по нея  за едноличните търговци и лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, също така и физическите лица по чл. 29а от същия закон става 30.06.2020г.

Срокът за публикуване на годишния финансов отчет по чл. 38 от Закон за счетоводството става 30.09.2020 г., а срокът за публикуване на декларацията по чл.38 ал.9 т.3 от същия закон за предприятия без осъществена дейност през 2019г. става 30.06.2020г.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8