Внимание: ЕСЕННИ ПРОВЕРКИ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ

Национална агенция за приходите е започнала проверки на дружества и нестопански организации, които в своите счетоводни баланси към 31.12.2016г. са посочили, че имат голяма сума пари в брой. Данъчните ще проверяват дали селектираните дружества не са извършили по този начин скрито разпределение на печалба.
Съмненията на НАП са, че като декларират голяма сума пари в брой, дружествата и другите организации избягват плащането на корпоративни данъци и дивиденти. В най-масовия случай става въпрос за чисто счетоводно изписване на средства от касата в полза на собственици и свързани с тях лица за разходи, които не са свързани с дейността на дружеството. Подозренията на НАП се засилват и от факта, че в момента съществува забрана за разплащания в брой над 10 000 лв.
Ако при проверките бъдат открити данъчни и осигурителни нарушения, ще започнат ревизии, за да бъдат установени неплатените данъци и осигурителни вноски за последните пет години, предупреждават от НАП.
 

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8