Данъчно приключване на 2021г.

НАП уведомява на интернет страницата си, че попълнените въз основа на справки от работодателите данъчни декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни в Портала за електронни услуги.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8