Държавни субсидии за земеделие

Общо 2.16 млрд. лева .е финансовата помощ за земеделския сектор в България през 2023 г - европейски и национални средства, по всички схеми и мерки за подпомагане на селското стопанство към началото на месец септември. В тази сума не са включени 736 млн. лв. директни субсидии за площ (т.нар. СЕПП) от Кампания 2022, които вече са изплатени в края на миналата година. С тях директното подпомагане (европейско с национално доплащане) за сектора надхвърля 1.62 млрд. лв., а другите мерки с държавно финансиране надхвърлят 1 млрд. лв тази година. Аналогична сума на площ (може и по-малка) ще се изплати и в края на тази година. Годишно към местните земеделци се насочват над 2.5 млрд. лв, от които над 2/3 от средствата, или 1.43 млрд. лв., са изплатени до септември, а до края на годината ще бъдат преведени още над 722 млн. лв. Средствата за 2023 г. (без изплатените през есента на 2022 помощи за единица площ) са разпределени 2 към 1 в полза на сектор "Растениевъдство" -1.33 млрд. лв., спрямо "Животновъдство" - 626 млн. лв. Разликите при директните плащания са най-големи, тъй като основните плащания са за единица обработвана/използвана площ. Зърнено-маслодайните стопанства са пословично облагодетествани по тази линия. Но тази година те също получават и общо над 200 млн. лв. по линия и на другите плащания - това например е двойно повече от сектор "Плодове" и четири пъти повече от сектор "Зеленчуци". За зърнения сектор е и най-голямата подкрепа по линия на пазарните мерки, при тях отива и най-голяма сума от държавните помощи - 116 млн. лв. към 1 септември. 
Държавният фонд "Земеделие" е изплатил 65,5 милиона лева от извънредната финансова помощ на 11 550 производители на слънчоглед. Половината от парите са осигурени от Европейския фонд за гарантиране на земеделието за подпомагане на земеделските стопани, а другата половина е национално финансиране. Целта е стопаните, пострадали от засиления внос на земеделски продукти от Украйна, да бъдат компенсирани.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8