Важно за регистрираните по ЗДДС данъчно задължени лица

Националната агенция по приходите заявява, че поддържа тази традиция с цел подпомагане процеса на единното прилагане на данъчното законодателство, в т.ч. Закона за данък върху добавената стойност в България.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8