Важно съобщение от НАП

Публикувани са утвърдени нови образци на служебни бележки и документи по Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/:
Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ
Служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения
 

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8