Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица

Цената на услугата е от 50 до 80 лв. в зависимост от видовете доходи и представените за обработка документи.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8