Наръчник за прилагане на ЗКПО за 2022г.

НАП за пореден път предлага на данъкоплатците актуален Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022г. Доказано наръчникът е в полза на дружествата в тяхната счетоводна и финансова дейност.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8