Бизнес в трудни времена

„Да правиш бизнес без реклама,
е като да намигваш на момиче в тъмно.
Ти знаеш какво правиш, но никой друг не знае.“
Стюарт Брит

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8