Честита 2023 година! Да бъде успешна!

Заповедта е съвместна на НАП и НСИ и се отнася до групите данъчно задължени лица, формата на Годишния отчет за дейността, в т.ч. консолидирания, сроковете, условията и реда за подаване.
За улеснение на данъкоплатците за публикувани 15 приложения с формулярите, които траябва да се подават.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8