Предизвикателства пред малките и средни предприятия по време на пандемия

Тъй като ръководството на МАЛКАТА ФИРМА не разчита само на държавна финансова подкрепа, за да оцелее и да възстанови бизнеса си то е разработило своя микро икономическа програма за действие още веднага от началото на 2021 година.
  • Да електронизира изцяло дейността си
Това ще й позволи да развива бизнеса си и по интернет, като ще му позволява да получава сигурни и независими от реално присъствие при осъществяване на услугите. По този начин ще отпаднат силни фактори като затваряне на обекти, ограничения или дори разходи за възнаграждения на служители, които не могат да работят присъствено.
  • Да диверсифицира дейността си освен на електронен и присъствен бизнес, но и по райони в страната, на външни и вътрешни сделки, услуги на населението и корпоративни услуги.
Това ще донесе неминуемо повече на брой клиенти заради по-голямата възможност за специална индивидуална грижа за всеки един от тях, повишаване на качеството на работа и крайни продукти, оптимизиране на сроковете.
  • Да се увеличи бюджета за реклама
Неправилна е тактиката по време на икономическа криза да се намаляват разходите за, защото е най-безпроблемно е да редуцираш действия, които струват усилия.
  • Да се оптимизира разходната страна на бюджета
Овладяването на икономическата криза от разпространение на пандемията от коронавирус изисква по категоричен начин  необходимостта и дава възможността на ръководството на МАЛКАТА ФИРМА  да намери най-благоприятния начин за пренасочване на разходите към дейностите с бюджети за извънредни мерки за преодоляване на силно влошеното финансово състояние.
Ръководството, следвайки принципа „бъди подготвен в очакване на неочакваното“ планира действията си още по-прецизно и детайлно, отколкото преди икономическата криза. По негово мнение само така ще бъде овладян паричния му недостиг от силния срив в приходи и сделки след извънредните правителствени мерки, свързани с пандемията от корона вирус. Дори и да не е възможно да се състави някакъв конкретен план с възможни отрицателни сценарии за бизнеса, това, което задължително трябва да се планира са лостовете за излизане от икономическата криза.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8